Operasyon Günü: İlk yarım saat yerleştirilen tamponlar sıkıca ısırılmalı ve ciddi bir kanama probleminin olmadığı durumlarda değiştirilmemelidir. Yarım saat sonra tamponlar çıkarılır, kanama devam ediyorsa aynı şekilde temiz bir tampon yarım saat daha ısırılır. Gerekli görülürse, 30-45 dakikada bir tampon değiştirilebilir.

İlk gün cerrahi sahaya dokunulmamalı, çalkalama yapılmamalıdır. Çok yavaşça dişler fırçalanabilir. İyileşme açısından ve çekim yerinin enfeksiyonuna (alveolit) neden olmamak için 2 gün boyunca sigara içilmemelidir. Gece boyunca sızıntı halinde kanama olması çok normaldir. Sızan kan yutulmalı, tükürülmemelidir, kanın devamlı tükürülmesi halinde bölgede oluşan pıhtı bozulacak ve kanama devam edecektir. Sağlıklı bireylerde çekim sonrasında ciddi bir kanama olmamalıdır, eğer oluyorsa tampon ya tam operasyon sahasına konmuyordur ya da dişler arasında kuvvetlice sıkılmıyordur. Kanamanın devam ettiği hastalarda hekime başvurulmalıdır. Oral cerrahi girişim sonunda ödem görülmektedir. Cerrahi sahaya yanaktan uygulanan buzla bu ödem hafifletilebilir. Bu işleme 6 saat boyunca, 10 dakika tut, 5 dakika çek şeklinde devam edilir. Ödemi kontrol altına almak için bir ilaç yazılmışsa doktorun dediği şekilde kullanılmalıdır.

Operasyon sonrası ağrı için verilen analjeziklerden ilki lokal anestezinin etkisi geçmeden alındığında hasta daha rahat eder. Çünkü analjeziklerin etkisi yaklaşık yarım saatte başlamaktadır. Analjeziklere hastaların verdiği yanıt değişkendir. Bazı hastalar iki hap alma ihtiyacı duyabilirler. En şiddetli ağrı lokal anesteziğin etkisinin geçtiği ilk 6 saattir. Bu süreden sonra analjezik ihtiyacı da azalacaktır. Eğer çok sayıda analjezik alınma ihtiyacı duyuluyorsa doktora başvurulmalıdır.

Hastaya besleyici gıdalar alması önerilir, çok sıcak ya da çok soğuk yememesi söylenir. İlk günler fındık, mısır… gibi tanecikli gıdalardan çekim boşluğuna kaçmaması için uzak durulması, şart olmamakla beraber sıvı gıdalarla beslenmesi önerilir. Birkaç gün sonra katı gıdalara da geçilebilir. Hasta diabetikse, doktorunun tavsiyeleri doğrultusunda düzenli beslenmeye devam etmelidir.

İkinci ve üçüncü ağzın temiz tutulması çok önemlidir. Gargara ile günde 2-3 kez soket bölgesi temizlenmelidir. Bu işlem özellikle yemeklerden sonra sokete kaçan artıkların çıkarılması için yapılmalıdır. Ödem ve ağrı fırçalamayı biraz zorlaştırabilir ama hasta düzenli bir şekilde fırçalamaya özen göstermelidir.