Yirmi yaş dişlerinden sonra en sık gömük kalan dişlerden biridir. Kliniğimizde pek çok hastada süt köpek dişinin düşmediği ve kalıcı köpek dişinin gömük olduğunu görülmektedir. Böyle bir durumda köpek dişinin çekilerek oluşan boşluğun köprü veya implant ile restorasyonu veya köpek dişinin çekilerek olması gereken yere konulması tedavi seçeneklerinden biri olarak uygulanabilmektedir. Ortodontik tedavi ile beraber bu dişin üzerine braket (metal zincir) yapıştırılarak dişin kendi yerine çekilmesine yol açmak da Dentiron Kliniği’mizde bir başka sonuç veren tedavi seçeneği olarak başarıyla uygulanmaktadır.