Hangi Yaş Döneminde Tel Tedavisi’ne Daha Çok Başvurulmaktadır?

Dişleri taşıyan alt ve üst çene kemiklerinin birbirleriyle olan ilişkileri normal ise, yalnız dişlerde problem var ise bu tür anormallikler her yaşta tedavi edilebilmektedir.

Ancak çene-yüz iskeletini ilgilendiren problemlerin tedavisi özellikle büyüme ve gelişim döneminde mümkündür. Hastanın büyüme ve gelişim döneminin hangi aşamasında olduğu ortodontistler tarafından "sefalometrik" veya "el-bilek" filmleri üzerinde tespit edilmektedir. Çünkü her zaman kemik yaşı ve hastanın kronolojik yaşı birbirine uyum göstermemektedir. Hastanın aktif büyüme ve gelişim döneminin sona erdiği şiddetli iskeletsel problemler ise "ortognatik cerrahi" adı verilen ortodontik ve cerrahi tedavi kombinasyonu ile tedavi edilebilmektedir.