Lazer denince genellikle aklımıza öldürücü, yakıcı, kesici bir ışık gelmektedir. Oysa bu yanlış bir kanıdır, birçok yeni buluş gibi lazer de bir laboratuvar ürünüdür. Lazerler, gücü ve cinsine göre yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Lazer bugün askeri alandan sanayiye, telekomünikasyondan tıbba kadar son derece yaygın bir kullanıma sahiptir. Lazer, ingilizce LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kelimedir ve özel koşullarda (uyarılmış emisyonla) ışığın güçlendirilmesi anlamına gelmektedir. Yanlış olarak bilindiğinin aksine röntgen ışınları veya radyoaktif ışınlarla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Lazer ışığının güneş ışıgı veya bilinen lamba ışığından farkı, onun çok saf( tek renkli) ve yoğunlastırılabilir özellikte olmasıdır.

Yani lazer ışığı prizmadan geçirilince diğer ışıklar gibi renklerine ayrılmaz, hangi renk girmişse o renk çıkar. Diğer ışıklarsa, kaynaktan çıkar çıkmaz dağılır; lazer ışığı çok uzun mesafelere hiç dağılmadan, yani enerji kaybetmeden gidebilir. Lazerin üçüncü bir özelliği ise çok küçük alanlara (mikron düzeyinde) yoğunlaştırılabilmesidir. Tıbbi alanda kullanılan lazerler 2mW ile 100 Watt arasında değişen güçlere sahiptir. Güçlü lazerler cerrahide, güçsüz lazerler ise tıbbi tedavi alanında kullanılmaktadırlar.

SAÄžLIÄžA ZARARLI ETKİSİ VAR MIDIR?

Tıbbi alanda kullanılan lazerlerin kısa veya uzun vadede, ehil insanların kullanımı altında hiçbir zararlı veya yan etkisi yoktur.